Rezervácia
stola

Stôl môžete rezervovať aj telefonicky na 0918 078 937

Rezervácia je platná až po tom, čo Vám bude potvrdená telefonicky

Je potrebné vyplniť všetky údaje.